De Bibliotheek in Holten is in juli en augustus op de zaterdag gesloten.

Bestuur

De Bibliotheek Rijssen-Holten wordt bestuurd door de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht.

Bestuur

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de bibliotheek. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Directeur-bestuurder van de Bibliotheek Rijssen-Holten is mw. Marije Leferink.

Bestuursreglement/profiel directeur bestuurder

Aansluitend op de wet en de statuten van de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten liggen de taken en bevoegdheden van de directeur bestuurder vast in het Reglement directeur bestuurder. Conform de regels rondom Cultural Governance legt de directeur bestuurder zijn werkwijze vast in een profiel directeur bestuurder. De Bibliotheek Rijssen-Holten publiceert een reglement en profiel directeur bestuurder Bibliotheek Rijssen-Holten op de site.

- Bestuursreglement (PDF)
Profiel directeur bestuurder (PDF)

Raad van Toezicht

De taken van de Raad zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten en in het Reglement Raad van Toezicht. De Bibliotheek Rijssen-Holten publiceert een reglement en profiel Raad van Toezicht op de site, conform de regels rondom Cultural Governance.
Leden van de Raad van Toezicht zijn:

mw. I. Voortman,
mw. L. van der Kolk,
dhr. O. Meijer, Bestuurslid ViaVie Welzijn,
mw. G. J. Reeves-Tuitert, voorzitter

De leden van de raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.

-  Reglement Raad van Toezicht (PDF)
 Profiel Raad van Toezicht (PDF)

Statuten

 Statuten, 8 december 2011 (PDF)

Fiscaal nummer
NL 8126.36.697.BO1 

KvK nummer
08118103