kinderen

In de basisschoolleeftijd ontwikkelt het kind zich snel. Hoewel hij of zij zelf leert lezen, betekent dit niet dat het voorlezen van de baan is. Ook oudere kinderen genieten hier nog van.


In groep 3 gaat uw kind zelf leren lezen! De bibliotheek heeft veel boekjes die aansluiten bij het leesniveau van uw kind. Dit noemen we AVI-niveau. Het AVI-niveau dat sinds augustus 2008 gebruikt wordt, werkt met codes, zoals S ('start') en E3 ('eind groep 3'). Het oudere AVI-niveau gebruikt de cijfers 1 (voor kinderen die net beginnen met lezen) tot en met 9.


Heeft uw kind moeite met lezen? Of is het dyslectisch? Dan kan het in de bibliotheek terecht bij het Makkelijk Lezen Plein. Hier vindt uw kind eenvoudig te lezen, aantrekkelijke leesboeken, luisterboeken en daisyroms. Bovendien vindt u hier als ouder achtergrondinformatie én zijn leeshulpmiddelen, zoals een daisyspeler te leen. Een daisyspeler is een hulpmiddel waarmee daisyroms afgespeeld kunnen worden: dit zijn luisterboeken met extra mogelijkheden voor tempo en tussendoor stoppen en verder gaan.
Daisyspelers geschikt voor kinderen zijn gratis te leen bij Optelec.
Meer over makkelijk lezen.

Informatie over leuke boeken en voor spreekbeurten en werkstukken vind je ook op www.jeugdbibliotheek.nl en op deze website onder het tabblad '18-'.