Website voorlezen

raad van toezicht/statuten/KvK

Bestuur

Directeur bestuurder
De directeur bestuurder is belast met het besturen van de bibliotheek. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Mw. K. Pennewaard is directeur bestuurder van de Bibliotheek Rijssen-Holten. Zij is tevens directeur van de Bibliotheek Wierden.
 

Reglement/profiel directeur bestuurder

Aansluitend op de wet en de statuten van de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten liggen de taken en bevoegdheden van de directeur bestuurder vast in het Reglement directeur bestuurder. Conform de regels rondom Cultural Govennance legt de directeur bestuurder zijn werkwijze vast in een profiel directeur bestuurder. De Bibliotheek Rijssen-Holten publiceert een reglement en profiel directeur bestuurder Bibliotheek Rijssen-Holten op de site.

Reglement directeur bestuurder
-  Profiel directeur bestuurder

Raad van Toezicht

De taken van de Raad zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten en in het Reglement Raad van Toezicht . De bibliotheek Rijssen-Holten publiceert een reglement en profiel Raad van Toezicht op de site, conform de regels rondom Cultural Governance
Leden van de Raad van Toezicht zijn:

mw. M.E. de Noo, voorzitter, chirurg Deventer Ziekenhuis, voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Ludgerus

dhr.H. Roosink, penningmeester en vice-voorzitter, senior financieel adviseur gemeente Hof van Twente, voorzitter Stichting Duurzaam Rijssen,

mw. G. Briene, lid van de klankbordgroep Food & Agri bij de Rabobank Noord Twente,

mw. H. Paalman, opleidingsdocent/onderwijskundige Christelijke Hogeschool Ede,

mw. J. Bossink, Afdelingsmanager Ruimte bij de gemeente Putten, Voorzitter Vereniging Toerisme Rijssen-Holten

 

De leden van de raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.


reglement_raad_van_toezicht_op_site_2015juni2016_2.docx
Profiel_Raad_van_Toezicht_1.doc

 


Statuten

- Statuten, 8 december 2011
 


Fiscaal nummer

NL 8126.36.697.BO1

 

KvK nummer

08118103