De Bibliotheek Rijssen-Holten levert op het gebied van de media voor iedereen in het werkgebied een goed toegankelijke, eigentijdse voorziening voor informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning. De klant kan rekenen op een professionele bediening.

De Bibliotheek Rijssen-Holten zoekt pro-actief samenwerking met andere organisaties op sociaal, educatief en cultureel gebied en collega’s in de branche om zodoende voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen. Zij voorziet hen van informatie, bevordert het lezen en begeleidt hen in het gebruik van schriftelijke, audiovisuele en digitale materialen.

Een uitgebreide besschrijving van onze missie en visie vindt u in het Meerjarenbeleidsplan.

In verband met het coronavirus zijn de Bibliotheken in Rijssen en Holten in ieder geval dicht tot en met 28 april. Alle activiteiten vervallen. Denk ook eens aan e-books en luisterboeken.