Bestuur

Directeur bestuurder
De directeur bestuurder is belast met het besturen van de bibliotheek. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Mw. K. Pennewaard is directeur bestuurder van de Bibliotheek Rijssen-Holten. 
 

Reglement/profiel directeur bestuurder

Aansluitend op de wet en de statuten van de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten liggen de taken en bevoegdheden van de directeur bestuurder vast in het Reglement directeur bestuurder. Conform de regels rondom Cultural Governance legt de directeur bestuurder zijn werkwijze vast in een profiel directeur bestuurder. De Bibliotheek Rijssen-Holten publiceert een reglement en profiel directeur bestuurder Bibliotheek Rijssen-Holten op de site.

- Reglement directeur bestuurder
Profiel directeur bestuurder

Raad van Toezicht

De taken van de Raad zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten en in het Reglement Raad van Toezicht . De bibliotheek Rijssen-Holten publiceert een reglement en profiel Raad van Toezicht op de site, conform de regels rondom Cultural Governance
Leden van de Raad van Toezicht zijn:

mw. I. Voortman

mw. L. van der Kolk

dhr. H. Grotenhuis, Pensioenbestuurder SPUN

dhr. O. Meijer, Bestuurslid ViaVie Welzijn

mw. G. J. Reeves-Tuitert, voorzitter

De leden van de raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.


 Reglement Raad van Toezicht
-  Profiel Raad van Toezicht

 


Statuten

- Statuten, 8 december 2011
 


Fiscaal nummer

NL 8126.36.697.BO1

 

KvK nummer

08118103