Steun de Bibliotheek

Steun de Bibliotheek

Vind meer artikelen over

Lezen, lenen, leren Service

Draag de Bibliotheek Rijssen-Holten een warm hart toe: word sponsor of donateur.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom! Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting.

Omschrijving
De Bibliotheek is de plek voor het lenen en lezen van boeken, tijdschriften, literatuur maar het is ook de plek voor het vergroten van je wereld. Dit doen we door het geven van workshops, lezingen en het creëren van een gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel. Ook ondersteunen we het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting.

ANBI-registratiegegevens

De Bibliotheek Rijssen-Holten staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hierdoor is een donatie vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Hieronder de ANBI-gegevens die van belang zijn:

  • Bibliotheek Rijssen-Holten
  • RISN / Fiscaal nummer: NL 8126.36.697.BO1
  • Contactgegevens: Kerkstraat 4, 7461 LC, T 0548-513431, E
  • Samenstelling Raad van Toezicht
  • Meerjarenbeleidsplan 
  • Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
  • Jaarrekening WNT 2017
  • Doelstelling
  • Jaarverslag
  • Verkorte jaarrekening

Bent u geïnteresseerd in sponsoring? 

Neem dan contact op met Karen Pennewaard (directeur), T 0548-513431, e-mail: .