Vacature Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 29 september 2021 11:34

De Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de bestuurder. Daarnaast staat de RvT de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. l

De raad bestaat uit 5 leden. Eind van dit jaar loopt de zittingstermijn van een van de leden af en komt een zetel vacant. De raad vergadert circa vijf keer per jaar. Leden worden benoemd voor eenperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens vier jaar.

Profiel lid Raad van Toezicht

· U heeft affiniteit met de algemene maatschappelijke doelstelling van de openbare bibliotheek.
· U heeft kennis en ervaring op commercieel/marketing/social media en maatschappelijk gebied;
· U bent creatief en hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, zowel vanuit het perspectief van de organisatie, de klant als de medewerker.
· U beschikt over bestuurlijk en strategisch inzicht en hebt ervaring en interesse in een toezichthoudende rol.
· U weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
· U woont of werkt in Rijssen-Holten en bent bekend met de specifieke kenmerken van deze gemeente.

De Stichting

Bibliotheek Rijssen-Holten is volop in ontwikkeling. Het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 is gericht op meerwaarde voor klanten, kwaliteit en innovatie, kosteneffectiviteit en slagkracht. De klant staat centraal. Met ruim 11.000 leden, ruim 200.000 bezoekers en meer dan 500.000 uitleningen is de Bibliotheek de drukst bezochte culturele instelling. De Bibliotheek wordt bestuurd op basis van de code Cultural Governance.

Hier vindt u het Meerjarenbeleidsplan, het Reglement Raad van Toezicht en het bijbehorende Profiel Raad van Toezicht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerrie Reeves (gjreeves@icloud.com tel. 06-45171736) en/of Ineke Voortman (d.voortman@solcon.nl tel. 06-51848566)

U kunt tot 8 november 2021 reageren per mail (RvT@bibliotheekrijssenholten.nl) of schriftelijk (Bibliotheek Rijssen-Holten t.a.v. de sollicitatiecommissie RvT, Kerkstraat 4, 7461 LC Rijssen).