Direct naar de inhoud

Vacature leden Raad van Toezicht

De Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Placeholder

De RvT toetst of de directeur/bestuurder bij zijn/haar taakuitoefening en beleidsvorming oog heeft en houdt op alle belangen van de stichting Bibliotheek Rijssen-Holten.
De Raad bestaat momenteel uit vijf leden, aan het einde van dit jaar komen twee zetels vacant.

 

 

Het profiel van een lid van de RvT kan als volgt worden omschreven:

. Hij/zij is deskundig in één of meer van de hierna genoemde deelterreinen: openbaar bestuur,

  bedrijfsvoering, HRM of fiscaal/juridische zaken.

. Hij/zij beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring al dan niet in een toezichthoudende rol.

. Hij/zij heeft affiniteit met de algemene maatschappelijke doelstelling van de openbare bibliotheek

. Hij/zij weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand

De Raad vergadert circa vijf keer per jaar. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens vier jaar. Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats over het functioneren van de RvT.

De Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten is volop in ontwikkeling. Het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 is gericht op meerwaarde voor klanten, kwaliteit en innovatie, kosteneffectiviteit en slagkracht.

De klant staat centraal. Met ruim 9.000 leden, ruim 230.000 bezoekers (fysiek en digitaal) en meer dan 475.000 uitleningen is de Bibliotheek de drukst bezochte culturele instelling. De Bibliotheek wordt bestuurd op basis van de code Cultural Governance.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mw. G. Reeves-Tuitert, tel. 06-45171736  / email: of dhr. O. Meijer, tel. 06 - 53 144846 /email: .

Zie ook het Reglement Raad van Toezicht en het bijbehorende Profiel Raad van Toezicht.

U kunt tot 1 november 2020 reageren per mail () of schriftelijk (Bibliotheek Rijssen-Holten t.a.v. de sollicitatiecommissie RvT, Kerkstraat 4, 7461 LC Rijssen)