Literatuur en cultuur

Literatuur en Cultuur

liggendinhetgrasmetwolkenluchtDe doorgaande leeslijn van de Bibliotheek Rijssen-Holten heeft als doel om het plezier in lezen bij kinderen te bevorderen in alle leerjaren. Lezen vergroot de woordenschat en bevordert de taalontwikkeling bij kinderen en is daarom van essentieel belang. Cultuureducatie bevordert de creativiteit van kinderen, een belangrijke vaardigheid in de 21ste eeuw.

De Bibliotheek Rijssen-Holten heeft, met ondersteuning van de provinciale subsidie Cultuur aan de basis, een aanbod ontwikkeld waarbij literatuur en cultuur geïntegreerd worden aangeboden.

Aanbod

Voor € 1,50 per leerling per leerjaar krijgen de deelnemende scholen het volgende aangeboden:

  • Een doorgaande leeslijn met aanbod en opdrachten voor alle leerlingen van uw school, van groep 1 tot en met 8
  • Actief muziek maken en een verwerkingsopdracht waarin taal centraal staat voor groep 5
  • Deelname aan het schrijversfestival voor alle leerlingen van groep 7
  • Eén keer per jaar een scholingsbijeenkomst voor de lees- en ICC-coördinator van uw school en andere belangstellende docenten

Werkwijze

Als uw school besluit deel te nemen is dat voor schooljaar 2015/2016 en 2016/2017. Uw deelname wordt bevestigd door het ondertekenen van een zogenaamde schoolverklaring. Deze verklaring is onderdeel van de subsidieaanvraag richting de provincie Overijssel. De kosten voor deelname worden jaarlijks aanhet begin van het schooljaar gefactureerd.

NB. Dit aanbod geldt voor schooljaar 2015/2016 en 2016/2017 en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Rijssen-Holten en de provincie Overijssel in het kader van de subsidie cultuureducatie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marga Schaafsma, coördinator jeugd.

 

 

 

 

We zijn weer (beperkt) open. Lees de veiligheidsregels. Alle activiteiten vervallen. Denk ook eens aan e-books en luisterboeken.