Inschrijven

Wanneer u bij Bibliotheek Rijssen-Holten wilt lenen kunt u zich laten inschrijven bij de balie of online.

Bij inschrijving kunt u de bibliotheek machtigen de contributie automatisch af te schrijven. Eventueel kunt u een acceptgiro toegezonden krijgen.

Adreswijziging geeft u met vermelding van het nummer van uw bibliotheekpas tijdig door aan de balie in de bibliotheek.

Voorkom misbruik van uw pas. De pas is persoonlijk. U bent aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik. Meld verlies/diefstal direct bij uw bibliotheek! Wij blokkeren dan uw pas.

Uitschrijven

U bent verplicht de beëindiging van uw lidmaatschap tenminste één maand voor afloop van de contributietermijn door te geven.

Leenregels

Met uw bibliotheekpas kunt u lenen in de Bibliotheek in Rijssen en de Bibliotheek in Holten. Maar ook in alle andere bibliotheken van de provincie Overijssel. In de bibliotheken in Enschede en Hengelo moet u zich eerst melden bij de balie. U wordt dan Gastlener. U kunt als Gastlener ook gebruikmaken van de bibliotheken in Gelderland.

De uitleentermijn kan verlengd worden, mits de media niet gereserveerd zijn.
U kunt de media maximaal tweemaal verlengen als u een standaardabonnement heeft. Met een topabonnement kunt u onbeperkt verlengen.

Als de uitleentermijn 21 dagen verstreken is ontvangt u een eerste herinnering per post of mail. Na 42 dagen volgt een tweede herinnering.

LET OP:

U kunt niet via internet verlengen wanneer:

- het materiaal uit een bibliotheek komt buiten de gemeente Rijssen-Holten;
- het materiaal gereserveerd is door een andere lener;
- aan onze website gewerkt wordt waardoor deze niet beschikbaar is.

U bent aansprakelijk voor beschadiging of verlies van geleende materialen.

U leent materialen niet uit aan derden.

 

Uitleenreglement

In het uitleenreglement staat beschreven aan welke voorwaarden de lener en de bibliotheek zich moeten houden. In geval van onenigheid kunnen wij ons op deze regels beroepen.